Tankar på kommande aktiviteter i föreningen

Pi2ModB1GB_23_2.0
Raspberry Pi 2 kommer vara temat för nästa aktivitet

Att träffas och göra något tillsammans har alltid varit det som bidragit till att det är roligt att hålla på med föreningslivet. Idag hade vi ett hyggligt spontant möte i den klassiska formen microhack där vi träffades ett gäng glada föreningsmedlemmar med och utan dator för att umgås, ha trevligt och kanske lära oss av varandra.

Först förklaringen på vad ett microhack är. Det är en mindre version av ett hack. Ett hack är alltså något som kommer utifrån ett uttryck som lanserades i samband med arrangemanget “Hackerence” som arrangerades i Härnösand med början 1989. Under åren 1991 till och med 2001 arrangerade Orion sitt eget “Arctic Hack” som är vad som nu går under benämningen “LAN-party”. Ett microhack är alltså ett ganska spontant evenmang som inte kräver så mycket planering i förväg och där man tar med sig det som behövs för det som är temat för aktiviteten som är temat för dessa microhack. Under föreningens storhetstid arrangerades dessa temaaktivteter rätt ofta i föreningens lokal. En hacker i ordets ursprungliga betydelse var någon som gjorde något konstrukruktivt och att “hacka” var då ofta förknippat med att konstruera något och programmera. Idag har ordet hacker en annan ofta negativ betydelse. Ett “hack” används ofta som benämning för en programfunktion som snabbt och lite slarvigt blivit skrivet.

microhack-150730

Ett litet bildbevis på att vi faktiskt genomförde dagens aktivtet. Tar det lite försiktigt med att publicera personuppgifter på nätet.

Under dagens microhack ägnade vi en tid åt att diskutera hur vi ska bedriva verksamhet i en föreningen där det går åt betydligt fler koppar kaffe än burkar Jolt och där många av oss har barn som vi vill ge en positiv syn på datorhobbyn. Det gäller också att man känner att man får ut något av föreningen som medlem och här kom vi fram till att vi nog ska samla våra krafter kring programmeringens underbara värld.

Temat för nästa aktivitet kommer att bli programmering av den lilla datorn Raspberry Pi 2. Vi är några medlemmar som kommer ha några datorer att öva på och kanske räknat ut några smarta sätt att använda dem på.

Fredrik Gustavsson har kontakt med Kodcentrum för att se om det går att hitta ett samarbete med dem i Norrbotten för att intressera ungdomar 9-13 år för programmering. Här hoppas vi att dialogen ska ta fart och att det kanske går att få till något under hösten tillsammans eller utan dem.

Vi laborerade lite med programspråket Scratch och läste lite källkod och plockade sönder ett rätt kul spel. Det är ett ganska visuellt programmeringsspråk som är helt objektorienterat och en bra start för den som är nyfiken på programmering.

Vi kommer arrangera denna typ av aktivitet fyra gånger per år. Dessa kommer arrangeras i första hand på helger och hålla på några timmar. Dagens övning på 4-5 timmar var alldeles lagom. Eventuellt kommer vi ta ett inträde för att kunna dela på hyran för lokalerna.

Just nu tar vi inte ut några medlemsavgifter och allt finansieras via sponsring och i och med det kommande årsmötet ska vi nog formalisera det hela lite mer och skaffa organisationsnummer, bankgiro och sådant som hör till.

Lämna gärna en kommentar om du har förslag på hur vi ska arrangera detta.

 

Spontant microhack torsdag 30 juli klockan 13.00

Nu är det dags för ett spontant microhack i klassisk stil där vi träffas med våra datorer under några timmar. Har bokat konferensrum på Bodensia mellan 13 och 18.

På agendan står att vi umgås, visar varandra vad vi använder datorerna till och kanske spelar ett spel mot varandra om nu någon lyckas hitta ett som fungerar.

Datum: 15-07-30
Tid: 13.00-18.00
Plats: Bodensia, Boden. Konferensrummet Åkerbäret.

Anmälan via e-post till fredrik punkt gustavsson at jolix punkt se.

 

Protokoll från mötet 14-09-14 angående Arctic Hack 2014

Medlemsmöte angående Arctic Hack 2014

medlemsmote-140914-arctichack

Datum: 2014-09-14
Tid: 13.00-15.00
Plats: Kungsgatan 26B hos pålyset.se
Närvarande: AL, JJ, GN, FG, QS (Fullständiga namn finns i föreningsarkivet)

§1 Mötets öppnande

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

§2 Arctic Hack 2014

Vi hade en diskussion kring hur man arrangerar ett Arctic Hack för målgruppen och som kräver en rimlig organisation som står bakom arrangemanget. Det hela föll ut i ett antal punkter under några rubriker som redovisas i protokollet.

När och var

Tanken är att arrangera hacket i början till mitten av november. Vi siktar på en lokal där det finns möjlighet att ställa upp ett fåtal datorer och där det går att köra ett program med olika aktiviteter under dagen. Möjliga lokaler vi diskuterade var på Folkets Hus eller Skapa.

Vi planerar för ett hack som är en dag på en lördag.

Antal datorplatser blir begränsat och kommer behöva förbokas då vi inte vill behöva göra en allt för stor sak kring nätverk och elström.

 Målgrupp

Vi tänker oss en blandad målgrupp med blandade åldrar. I denna målgrupp ingår då de som vill träffa lite bekanta människor och återupptäcka föreningen och även en ny rekryteringsbas i form av de yngre som ännu har kvar att upptäcka vad man kan göra med sin dator.

 • Tidigare föreningsmedlemmar
 • Gymnasieelever

Aktiviteter

Vi tänker oss att programmet för dagen kommer innehålla inslag för målgruppen och det innefattar både att ha lite roligt och kanske lära sig något nytt.

 • Speltävling på datorer som står uppställda och förberedda på plats, ca 4 stycken. Vi hoppas kunna hitta spel som de tidigare medlemmarna känner igen som Doom eller andra tidsenliga spel.
 • Visning av gamla datorer och hårdvara. (inte nödvändigtvis fungerande även om det vore kul)
 • Tema vad man kan göra med datorn
  • Hur skapar man en app till telefon och padda?
  • Hur skapar man program till datorn och för webben?
  • Datorn när man gör musik.
  • Datorns beståndsdelar – hur en dator fungerar.
  • Operativsystem – vilka finns det och vad passar de till?
 • Kanske möjlighet att få enkla problem fixade (om näringsidkare vill ställa upp här)

Utöver programmet finns ett frivilligt inslag med after-hack där man träffas efteråt för att äta mat på någon av stadens matställen alternativt ordnar med catering till hacket.

Marknadsföring

Arrangemanget ska marknadsföras med affischering i Boden och på skolor kombinerat med marknadsföring på sociala media. Här räknar vi med en blygsam insats i form av marknadsföring och tänkte inte annonsera i tryckt media.

Ekonomi

Då föreningen ännu inte har någon ekonomisk ställning att ta stora utgifter handlar det om en enklare form av arrangemang där huvuddelen av kostnaderna kommer vara kopplade till hyran av lokalen. Förhoppningen är att få någon form av sponsring från intresserade företag och att resten kan backas upp via ett rimligt inträde.

Tidplan

Stoppet för när programmet ska finnas färdigt är den 1:a oktober. Då vet vi om vilken omfattning det får och vilken typ av arbetskraft som krävs för att genomföra arrangemanget. Planeringen fortsätter på det kommande mötet den 8:e oktober.

§3 Nästa möte

Nästa möte blir onsdagen den 8 oktober klockan 20.00. Mötet kommer ske online och eventuellt fysiskt på plats på Kungsgatan 26B om någon vill träffas.

§4 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§5 Mötet avslutades

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

 

 

Fredrik Gustavsson
ordförande

 

Medlemsmöte på valdagen 14-09-14

Dags för medlemsmöte. Vi träffas och diskuterar i vilken form vi kör Arctic Hack i år. Ska försöka ordna med möjlighet att vara med via telefon också.

Vi träffas på Kungsgatan 26B i Boden i min butikslokal för pålyset.se. 

Föranmäl vilka som kommer rent fysiskt så jag kan ordna med fika.

Glöm förresten inte bort att rösta innan du kommer.

Välkommen!

Rapport från medlemsmöte #1

Kallelsen till mötet gick ut på några olika sätt för att vi skulle nå så många som möjligt. Den publicerades som ett inlägg på gruppen på Facebook, som ett evenemang på Facebook, på hemsidan och med länk i nyhetsbrevet. Det blev dessvärre en liten miss med länken i nyhetsbrevet så några hade svårt att komma med i mötet. Sammanslaget blev vi 10 deltagare vilket jag tycker var en fantastiskt bra uppslutning.

Mötet började med en presentationsrunda där deltagarna fick presentera sig med vilka de är och vad de gör nu. Redan här insåg vi att vi hade lite teknikstrul där det krånglade med eko och ljud. Några försök gjordes med video men den fick stängas ner för att prioritera ljudet. Vi använde TeamViewer som har en gratisvariant som fungerar för upp till 20 deltagare. Inför nästa möte ska vi utvärdera GoToMeeting i stället som flera av deltagarna har positiva erfarenheter av.

Under styrelsemötet gick vi igenom dagordningen ganska snabbt. Vi har nu pappren klara för att kunna gå vidare med att skaffa organisationsnummer och ett bankkonto för att hantera medlemsavgifterna. Det är ett krav numera att man har ett organisationsnummer för att kunna göra något alls som förening och vi räknar med några veckors handläggningstid. Nästa styrelsemöte blir ett fysiskt möte den 13:e april klockan 13.00.

Medlemsmötet handlade mycket om frågorna kring vad vi ska göra i föreningen och att försöka locka tidigare medlemmar att återfinna föreningen igen. Det diskuterades olika sätt att nå ut till dessa med både utskick via brev och via sociala media. Ett något större antal medlemmar skulle också ge föreningen lite bättre ekonomiska förutsättningar.

Arctic Hack går under arbetsnamnet “Arctic Hack 2014”. En arbetsgrupp kommer skapas för att planera och genomföra arrangemanget. Tidigare har det diskuterats ett arrangemang med kanske 50 platser och en möjlighet för föreningens medlemmar att ha förtur vid bokning om det skulle bli brist på platser.

Det är också dags att skapa en uppdaterad logotyp för föreningen. Sekreterare Olle Dahlquist fick uppdraget. Önskemålen var igenkänning med gamla men i uppfräschad version. Vi ser med spänning fram emot vad Olle kommit fram till.

Nästa medlemsmöte blir ett virtuellt möte den 27 april 2014 klockan 19.00. Denna gång ska vi försöka använda gotomeeting i stället för TeamViewer alternativt något där det går att ringa in via telefon. Dagens möte innehöll allt för mycket tekniska problem för att vara godkänt.

Vi i styrelsen tackar för den goda uppslutningen och hoppas att vi får igång en löpande kommunikation. Vi är tacksamma om någon vill ställa upp att skriva på hemsidan eller delta i arbetet med att utveckla verksamheten.

Protokollen finns nedan. Här är länkar till materialet från mötet.

Medlemsmöte söndag 16 mars 2014 19.00

Välkommen till medlemsmöte!

Då vi är en datorförening med våra medlemmar spridda runt om i landet (och världen) så kör vi detta medlemsmöte online via programvaran TeamViewer. Alla är välkomna även om du ännu inte blivit medlem.

Datum: 2014-03-16 söndag
Tid: 19.00
Möteslänk: http://go.teamviewer.com/v9/m65276078
Mötesnummer: m65-276-075

Se till att ha ett headset med hörlurar och mikrofon samt gärna en webbkamera när du är med i mötet.

Agenda

 • Presentation av styrelse, budget, verksamhetsplan
 • Status föreningen
 • Bilda arbetsgrupp för Arctic Hack i höst
 • Nästa möte

Du som har Facebook kan anmäla att du kommer på sidan: Medlemsmöte 16 mars

Orion finns nu formellt

Det var lite spännande inför mötet klockan 13 på trettondagsafton om det skulle dyka upp någon och om det bland dem som dykt upp skulle gå att få ihop en styrelse. Det visade sig gå mycket väl och föreningen har nu haft sitt första årsmöte där stadgarna fastställts samt en styrelse som kommer att arbeta för att göra något bra av hur man driver en förening 2014 med intresserade medlemmar utspridda över landet.

I korthet gick vi igenom stadgarna och gjorde några justeringar i dessa för att verkligen vara anpassade efter att det ska gå bra att vara medlem och delta trots att man inte är på plats i Boden. För att testa av att det fungerar kommer nästa möte att hållas virtuellt via modern teknik.

Styrelsen

Ordförande och kassör: Fredrik Gustavsson
Sekreterare: Olle Dahlquist
Ledamot: Ove Jansson
Ledamot: Göran Nordblom
Ledamot: Mikael Fingal

Vad händer härnäst?

Fredrik fick i uppdrag att ordna med bankkonto och pappersarbetet för att registrera föreningen på enklast möjliga sätt. Vi kommer att ha nästa möte den 16 mars online klockan 19.00 där vi hälsar alla välkomna att vara med.

När det finns bankkonto tillgängligt öppnar vi för att betala in medlemsavgiften om 100 kr.

En förhoppning är att under året kunna arrangera ett Arctic Hack.

Första mötet 5:e januari 2014

Första mötet i föreningen där vi ska fastställa stadgarna och utse en styrelse är planerad till söndag den 5:e januari klockan 13.00. Frågan är om vi ska köra detta om ett fysiskt möte eller om vi ska använda den moderna tekniken för att köra ett webbmöte?

Förslag på plats: Opalen, Enter Galleria, Boden.

Jag kommer att posta förslag på stadgar de närmaste dagarna. Intresserade av en hedersvärd plats i styrelsen får gärna höra av sig till info@orionboden.se.

Det vi söker är:

– Ordförande
– Sekreterare
– Kassör
– Ledarmot
– Suppleant

Föreningen kommer att hålla möten på plats i Boden, men jag ser inget hinder i att hålla styrelsemöten via modern teknik i stället så man kan ha dessa på distans. Styrelsemöten beräknas till 2 gånger per år.

Förslag till STADGAR för föreningen.