Protokoll från mötet 14-09-14 angående Arctic Hack 2014

Medlemsmöte angående Arctic Hack 2014

medlemsmote-140914-arctichack

Datum: 2014-09-14
Tid: 13.00-15.00
Plats: Kungsgatan 26B hos pålyset.se
Närvarande: AL, JJ, GN, FG, QS (Fullständiga namn finns i föreningsarkivet)

§1 Mötets öppnande

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

§2 Arctic Hack 2014

Vi hade en diskussion kring hur man arrangerar ett Arctic Hack för målgruppen och som kräver en rimlig organisation som står bakom arrangemanget. Det hela föll ut i ett antal punkter under några rubriker som redovisas i protokollet.

När och var

Tanken är att arrangera hacket i början till mitten av november. Vi siktar på en lokal där det finns möjlighet att ställa upp ett fåtal datorer och där det går att köra ett program med olika aktiviteter under dagen. Möjliga lokaler vi diskuterade var på Folkets Hus eller Skapa.

Vi planerar för ett hack som är en dag på en lördag.

Antal datorplatser blir begränsat och kommer behöva förbokas då vi inte vill behöva göra en allt för stor sak kring nätverk och elström.

 Målgrupp

Vi tänker oss en blandad målgrupp med blandade åldrar. I denna målgrupp ingår då de som vill träffa lite bekanta människor och återupptäcka föreningen och även en ny rekryteringsbas i form av de yngre som ännu har kvar att upptäcka vad man kan göra med sin dator.

 • Tidigare föreningsmedlemmar
 • Gymnasieelever

Aktiviteter

Vi tänker oss att programmet för dagen kommer innehålla inslag för målgruppen och det innefattar både att ha lite roligt och kanske lära sig något nytt.

 • Speltävling på datorer som står uppställda och förberedda på plats, ca 4 stycken. Vi hoppas kunna hitta spel som de tidigare medlemmarna känner igen som Doom eller andra tidsenliga spel.
 • Visning av gamla datorer och hårdvara. (inte nödvändigtvis fungerande även om det vore kul)
 • Tema vad man kan göra med datorn
  • Hur skapar man en app till telefon och padda?
  • Hur skapar man program till datorn och för webben?
  • Datorn när man gör musik.
  • Datorns beståndsdelar – hur en dator fungerar.
  • Operativsystem – vilka finns det och vad passar de till?
 • Kanske möjlighet att få enkla problem fixade (om näringsidkare vill ställa upp här)

Utöver programmet finns ett frivilligt inslag med after-hack där man träffas efteråt för att äta mat på någon av stadens matställen alternativt ordnar med catering till hacket.

Marknadsföring

Arrangemanget ska marknadsföras med affischering i Boden och på skolor kombinerat med marknadsföring på sociala media. Här räknar vi med en blygsam insats i form av marknadsföring och tänkte inte annonsera i tryckt media.

Ekonomi

Då föreningen ännu inte har någon ekonomisk ställning att ta stora utgifter handlar det om en enklare form av arrangemang där huvuddelen av kostnaderna kommer vara kopplade till hyran av lokalen. Förhoppningen är att få någon form av sponsring från intresserade företag och att resten kan backas upp via ett rimligt inträde.

Tidplan

Stoppet för när programmet ska finnas färdigt är den 1:a oktober. Då vet vi om vilken omfattning det får och vilken typ av arbetskraft som krävs för att genomföra arrangemanget. Planeringen fortsätter på det kommande mötet den 8:e oktober.

§3 Nästa möte

Nästa möte blir onsdagen den 8 oktober klockan 20.00. Mötet kommer ske online och eventuellt fysiskt på plats på Kungsgatan 26B om någon vill träffas.

§4 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§5 Mötet avslutades

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

 

 

Fredrik Gustavsson
ordförande

 

Blev medlem i föreningen först 1990 när vi skaffat den första Amigadatorn. Fick möjligheten att vara med från den första egna lokalen och engagerade sig ordentligt i föreningen och dess styrelsearbete. Agerade sysop på datasystemen som vi använde. Arbetar nu som IT-konsult och har haft enorm nytta av det man lärde sig under sin aktiva tid i föreningen.

Blev medlem i föreningen först 1990 när vi skaffat den första Amigadatorn. Fick möjligheten att vara med från den första egna lokalen och engagerade sig ordentligt i föreningen och dess styrelsearbete. Agerade sysop på datasystemen som vi använde. Arbetar nu som IT-konsult och har haft enorm nytta av det man lärde sig under sin aktiva tid i föreningen.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *