Administrationen kring uppstart tar lite tid

Att starta en förening är relativt enkelt egentligen. Det behövs stadgar, ett årsmötesprotokoll och protokoll från det konstituerande styrelsemötet. Därefter ska det bara vara att rulla och komma igång med resten. Så enkelt visar det sig inte vara så därför dröjer det ytterligare något tag innan man kan betala in medlemsavgiften.

Sedan senast har det visat sig vara betydligt mer administration kring att starta upp en förening. Man kan t.ex. inte fungera i denna världen utan att organisationsnummer som man får via Skatteverket efter deras handläggningstid. Därefter är det inte bara att öppna konto i närmaste bank till föreningspris – man ska först förklara vad man ska ha för slags pengar på kontot och hur man får in pengarna som ska in på kontot. Det ska till en intervju med föreningens representant för att ta reda på om det möjligtvis kan föreligga någon penningtvätt eller annan tvivelaktig verksamhet bakom.

All denna administration har gjort att även bankens avgifter för föreningar då skjutit i höjden och det självklara valet av bank visade sig ha avskaffat föreningspaketet och man blir hänvisad in i ett företagspaket som kostar hälften av alla medlemsavgifter. Jag har kollat runt bland de övriga bankerna och det verkar som om det ännu finns en bank som välkomnar föreningar. Det är tacksamt. Det enda problemet verkar vara att de inte vill att vi ska hantera några kontanter alls som förening, men det borde gå att komma runt.

Verksamheten ska inte stå stilla

Nästa möte blir ett medlemsmöte som vi kör online. Detaljerna kommer närmare och vi hoppas att några kommer vilja närvara.

Några andra saker som jag funderat på som skulle kunna vara frågor för föreningen att hjälpa till med är t.ex.

  • Vad kan man göra med datorn bortsett från att surfa på nätet och spela spel?
  • Vilka spel är lämpliga för barn och vilka är mindre lämpliga?
  • Säker säkerhetskopiering. Hur ser man till att semesterbilderna är säkra?

Har du fler förslag? Tveka inte att tipsa. Föreningen är vi ju alla tillsammans.

Orion finns nu formellt

Det var lite spännande inför mötet klockan 13 på trettondagsafton om det skulle dyka upp någon och om det bland dem som dykt upp skulle gå att få ihop en styrelse. Det visade sig gå mycket väl och föreningen har nu haft sitt första årsmöte där stadgarna fastställts samt en styrelse som kommer att arbeta för att göra något bra av hur man driver en förening 2014 med intresserade medlemmar utspridda över landet.

I korthet gick vi igenom stadgarna och gjorde några justeringar i dessa för att verkligen vara anpassade efter att det ska gå bra att vara medlem och delta trots att man inte är på plats i Boden. För att testa av att det fungerar kommer nästa möte att hållas virtuellt via modern teknik.

Styrelsen

Ordförande och kassör: Fredrik Gustavsson
Sekreterare: Olle Dahlquist
Ledamot: Ove Jansson
Ledamot: Göran Nordblom
Ledamot: Mikael Fingal

Vad händer härnäst?

Fredrik fick i uppdrag att ordna med bankkonto och pappersarbetet för att registrera föreningen på enklast möjliga sätt. Vi kommer att ha nästa möte den 16 mars online klockan 19.00 där vi hälsar alla välkomna att vara med.

När det finns bankkonto tillgängligt öppnar vi för att betala in medlemsavgiften om 100 kr.

En förhoppning är att under året kunna arrangera ett Arctic Hack.

En datorförening när Internet finns överallt

Internet har blivit en naturlig del av vår vardag och nästan varenda pryl är på det ena eller andra viset uppkopplad mot nätet. Kommunikationen sker trådlöst för det mesta och vi skulle knappast klara oss flera timmar utan att pilla på mobilen eller annan teknisk utrustning. Varför skulle man då vara medlem i en datorförening?

Innan du fortsätter läsa vill jag skriva att detta är mina egna värderingar kring vad jag ser att man kan få ut av en datorförening 2014. Det finns därför fler åsikter och jag välkomnar dessa så vi kan bygga ett Orion 2.0.

Gemenskap med likasinnade

Vi hade rysligt roligt när man var ung och föreningen fick en stor del av dygnets timmar från många av oss. Idag är det många som är i en situation där livspusslet inte ger utrymme för att ägna flera timmar i veckan åt att sitta nere i en föreningslokal. Behovet av att träffa likasinnade finns fortfarande och här tycker jag att man har en god möjlighet att på regelbundna tillfällen träffas rent fysiskt. Genom att inte ha någon föreningslokal begränsar det inte träffar till en fysisk plats och jag ser framför mig att vi träffas där vi är utspridda över landet som t.ex.

– Boden
– Luleå
– Stockholm

Nätverkande

Det finns alla möjliga kompetens-, intresse- och affärsnätverk och jag är säker på att flera av dem som var med under Orions storhetstid under 90-talet byggt upp och deltagit i olika nätverk sedan dess. Det jag ser framför mig är att vi nu har möjlighet att sammanföra dessa nätverk och använda varandra och våra kontakter för att skapa nya möjligheter både på fritiden och i yrkeslivet. Vi kan genom kraften av våra samlade nätverk kanske hjälpa varandra och utöka nätverken med nya kontakter.

Gemensamma projekt

Det är alltid kul att göra något tillsammans och det finns alltid gott om idéer på projekt man kan ägna sig åt. Med vår blandade erfarenhet kan vi säkert hitta några spännande och intressanta projekt att jobba på gemensamt. Det kan vara allt från att dokumentera historien från Orion till att bygga någon form av programvara. Själv tycker jag det är kul att ha några hobbyprojekt att pyssla lite med där man har att göra med andra personer än man jobbar med om dagarna.

Sammanstrålning i “hack”

Jag tänker mig inte ett storskaligt Arctic Hack med hundratals deltagare utan en lite större samling där vi träffas och ger möjlighet för dem som ännu inte hittat gemenskapen också hittar in i föreningen. Ett hack 2014 kan handla om att man hyr en konferenslokal, träffas och får lite tid att prata med varandra, utbyta erfarenheter och kanske se till att ordna med möjligheter till mat. (Inser att detta låter väldigt likt planerna vi hade inför det första AH 1991)

IT-miljö

En datorförening håller givetvis någon form av IT-miljö. Med alla möjligheter som finns idag så behöver det inte vara en egen miljö utan kan mycket väl vara en kombination av några molntjänster som gör att vi smidigt kan dela data med varandra. Den kanske viktigaste komponenten här är en möjlighet att ha möten online och därmed göra verksamheten möjlig på distans.

Mötesplatsen via Facebook, e-post, Instant Messaging, Twitter, Instagram, Skype och alla andra sätt att socialt umgås är något som vi är van att jobba med redan. Många har dock gjort aktiva val att inte finnas med på Facebook och därför vill jag hitta en bra lösning där vi kan hålla kontakten på ett enkelt sätt utan att det för den delen blir något betungande.

Ansträngning

Ta bort det jobbiga – lämna kvar det som är kul och ger något. I en modern förening är tillgången och styrkan medlemmarna och deras erfarenheter och vilja att hålla kontakten det viktigaste för att hålla ihop föreningen. Inga stora krävande arrangemang eller fysiska platser som ska underhållas, det får helt enkelt inte plats i vår vardag.