Protokoll från mötet 14-09-14 angående Arctic Hack 2014

Medlemsmöte angående Arctic Hack 2014

medlemsmote-140914-arctichack

Datum: 2014-09-14
Tid: 13.00-15.00
Plats: Kungsgatan 26B hos pålyset.se
Närvarande: AL, JJ, GN, FG, QS (Fullständiga namn finns i föreningsarkivet)

§1 Mötets öppnande

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

§2 Arctic Hack 2014

Vi hade en diskussion kring hur man arrangerar ett Arctic Hack för målgruppen och som kräver en rimlig organisation som står bakom arrangemanget. Det hela föll ut i ett antal punkter under några rubriker som redovisas i protokollet.

När och var

Tanken är att arrangera hacket i början till mitten av november. Vi siktar på en lokal där det finns möjlighet att ställa upp ett fåtal datorer och där det går att köra ett program med olika aktiviteter under dagen. Möjliga lokaler vi diskuterade var på Folkets Hus eller Skapa.

Vi planerar för ett hack som är en dag på en lördag.

Antal datorplatser blir begränsat och kommer behöva förbokas då vi inte vill behöva göra en allt för stor sak kring nätverk och elström.

 Målgrupp

Vi tänker oss en blandad målgrupp med blandade åldrar. I denna målgrupp ingår då de som vill träffa lite bekanta människor och återupptäcka föreningen och även en ny rekryteringsbas i form av de yngre som ännu har kvar att upptäcka vad man kan göra med sin dator.

 • Tidigare föreningsmedlemmar
 • Gymnasieelever

Aktiviteter

Vi tänker oss att programmet för dagen kommer innehålla inslag för målgruppen och det innefattar både att ha lite roligt och kanske lära sig något nytt.

 • Speltävling på datorer som står uppställda och förberedda på plats, ca 4 stycken. Vi hoppas kunna hitta spel som de tidigare medlemmarna känner igen som Doom eller andra tidsenliga spel.
 • Visning av gamla datorer och hårdvara. (inte nödvändigtvis fungerande även om det vore kul)
 • Tema vad man kan göra med datorn
  • Hur skapar man en app till telefon och padda?
  • Hur skapar man program till datorn och för webben?
  • Datorn när man gör musik.
  • Datorns beståndsdelar – hur en dator fungerar.
  • Operativsystem – vilka finns det och vad passar de till?
 • Kanske möjlighet att få enkla problem fixade (om näringsidkare vill ställa upp här)

Utöver programmet finns ett frivilligt inslag med after-hack där man träffas efteråt för att äta mat på någon av stadens matställen alternativt ordnar med catering till hacket.

Marknadsföring

Arrangemanget ska marknadsföras med affischering i Boden och på skolor kombinerat med marknadsföring på sociala media. Här räknar vi med en blygsam insats i form av marknadsföring och tänkte inte annonsera i tryckt media.

Ekonomi

Då föreningen ännu inte har någon ekonomisk ställning att ta stora utgifter handlar det om en enklare form av arrangemang där huvuddelen av kostnaderna kommer vara kopplade till hyran av lokalen. Förhoppningen är att få någon form av sponsring från intresserade företag och att resten kan backas upp via ett rimligt inträde.

Tidplan

Stoppet för när programmet ska finnas färdigt är den 1:a oktober. Då vet vi om vilken omfattning det får och vilken typ av arbetskraft som krävs för att genomföra arrangemanget. Planeringen fortsätter på det kommande mötet den 8:e oktober.

§3 Nästa möte

Nästa möte blir onsdagen den 8 oktober klockan 20.00. Mötet kommer ske online och eventuellt fysiskt på plats på Kungsgatan 26B om någon vill träffas.

§4 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§5 Mötet avslutades

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

 

 

Fredrik Gustavsson
ordförande

 

Arctic Hack under 2014

Man kan väl inte starta upp datorförening så här utan att också arrangera ett Arctic Hack under 2014. Frågan till er medlemmar och eventuella ännu icke medlemmar är väl under vilka former man arrangerar ett hack under 2014 och vilken målgruppen för detta ska vara.

Kom nu och bomba med idéer, tankar och givetvis frivilliga. Betänk också att budgeten för detta första hack är lite mer begränsad än under föreningens glansdagar på 90-talet. Här kan det behövas lite sponsorer och donationer beroende på hur stor omfattningen ska vara.

Frågan har ställts på Facebook enligt följande:

1) Ska vi ha ett Hack?
2) Vilken storlek/omfattning/lokal ska vi satsa på?
3) Hjälper DU till?
4) När är det dags?

Skriv gärna en kommentar på sidan så får vi pejla intresset.

Arctic Hack I – 1991

Det hela började med en tanke om att föreningens medlemmar borde träffas och göra något storslaget och roligt tillsammans en gång per år. Arbetsnamnet blev “Det stora höstmötet 1991” för att följa upp ett väldigt lyckat copyparty på Pärbackagården (det är ju preskriberat nu så då får man faktiskt skriva det), dock måste det i föreningens regi vara något som inte uppmuntrar till att kopiera program och spel av varandra.

Det fanns väl egentligen inte så mycket att gå på för att se hur ett sådant arrangemang skulle göras. Vi försökte hämta lite inspiration från den sammankomst som redan arrangerades i Motala som samlade hundratals besökare. Planeringen var mycket givande fastän vi egentligen inte riktigt visste hur stort eller litet det skulle bli och hur många som skulle komma.

Marknadföringen

En tuff puck var marknadsföringen. Att annonsera i tidningen var dyrt och därför annonserades det via utskick till medlemmarna som givetvis skedde med post och med reklam på medlemsdisketten. Vi satte upp anslag runt om i Boden i hopp om att det skulle dyka upp några deltagare. När planerna för marknadsföringen gjordes upp så behövdes ett mycket mer affischvänligt namn och då var det någon som kläckte idén med Arctic Hack hemma i soffan hos Ove.

Första hacket på Sandenskolan

Platsen var Sandenskolan som skulle vara där även Arctic Hack II arrangerades. Godis och dricka fick vi återförsälja via Gotthuset och hade möjlighet att lämna tillbaka det som inte gick att sälja. Vi visste ju inte om det skulle komma 10 eller 100 personer. Jag har för mig att vi fick ihop till cirka 30 deltagare som kom med datorer och allt. Det visade sig vara alldeles lagom många med tanke på arbetet att hålla alla nöjda och glada.

Att vara på Hack var något nytt för både arrangörer och deltagare. Här fanns workshops i flera olika ämnen. Det fanns även möjlighet att provspela ett spel, Sim City tror jag det var, på en enhet som Ove fixat dit via Commodore för att visa på framtidens möjligheter.

För många av oss blev det väldigt lite sömn och väldigt mycket datorknappande. Det skapades programkod och utbyttes programvara. Det gick imponerande volymer Coca Cola och godis. Maten gick man på Frasses för att äta. Frasse hade nämligen sponsrat med lotter som alla deltagare fick och dessa lotter inbringade några vinster för några lyckliga deltagare.

Lyckat resultat kräver uppföljare

Första arrangemanget gav blodad tand och det var absolut något vi skulle bygga vidare på och skulle köra två gånger per år. Oktober på hösten och maj på våren. Det visade sig att vi träffade in första snön varje år i flera år på raken.

Det vi också lärde oss var hur jobbigt det var att städa upp efter ett hack när man knappt sovit något. Förhoppningsvis växte vi med uppgifterna. Man behövde fler än en handfull personer för att orka med att arrangera en sådan här övning.

P.S. Vill du också dela med dig av föreningens historia eller kanske bara skriva om hur föreningens framtid ska bli? Hojta till så fixar jag en wordpressanvändare åt dig!