Tankar på kommande aktiviteter i föreningen

Pi2ModB1GB_23_2.0
Raspberry Pi 2 kommer vara temat för nästa aktivitet

Att träffas och göra något tillsammans har alltid varit det som bidragit till att det är roligt att hålla på med föreningslivet. Idag hade vi ett hyggligt spontant möte i den klassiska formen microhack där vi träffades ett gäng glada föreningsmedlemmar med och utan dator för att umgås, ha trevligt och kanske lära oss av varandra.

Först förklaringen på vad ett microhack är. Det är en mindre version av ett hack. Ett hack är alltså något som kommer utifrån ett uttryck som lanserades i samband med arrangemanget “Hackerence” som arrangerades i Härnösand med början 1989. Under åren 1991 till och med 2001 arrangerade Orion sitt eget “Arctic Hack” som är vad som nu går under benämningen “LAN-party”. Ett microhack är alltså ett ganska spontant evenmang som inte kräver så mycket planering i förväg och där man tar med sig det som behövs för det som är temat för aktiviteten som är temat för dessa microhack. Under föreningens storhetstid arrangerades dessa temaaktivteter rätt ofta i föreningens lokal. En hacker i ordets ursprungliga betydelse var någon som gjorde något konstrukruktivt och att “hacka” var då ofta förknippat med att konstruera något och programmera. Idag har ordet hacker en annan ofta negativ betydelse. Ett “hack” används ofta som benämning för en programfunktion som snabbt och lite slarvigt blivit skrivet.

microhack-150730

Ett litet bildbevis på att vi faktiskt genomförde dagens aktivtet. Tar det lite försiktigt med att publicera personuppgifter på nätet.

Under dagens microhack ägnade vi en tid åt att diskutera hur vi ska bedriva verksamhet i en föreningen där det går åt betydligt fler koppar kaffe än burkar Jolt och där många av oss har barn som vi vill ge en positiv syn på datorhobbyn. Det gäller också att man känner att man får ut något av föreningen som medlem och här kom vi fram till att vi nog ska samla våra krafter kring programmeringens underbara värld.

Temat för nästa aktivitet kommer att bli programmering av den lilla datorn Raspberry Pi 2. Vi är några medlemmar som kommer ha några datorer att öva på och kanske räknat ut några smarta sätt att använda dem på.

Fredrik Gustavsson har kontakt med Kodcentrum för att se om det går att hitta ett samarbete med dem i Norrbotten för att intressera ungdomar 9-13 år för programmering. Här hoppas vi att dialogen ska ta fart och att det kanske går att få till något under hösten tillsammans eller utan dem.

Vi laborerade lite med programspråket Scratch och läste lite källkod och plockade sönder ett rätt kul spel. Det är ett ganska visuellt programmeringsspråk som är helt objektorienterat och en bra start för den som är nyfiken på programmering.

Vi kommer arrangera denna typ av aktivitet fyra gånger per år. Dessa kommer arrangeras i första hand på helger och hålla på några timmar. Dagens övning på 4-5 timmar var alldeles lagom. Eventuellt kommer vi ta ett inträde för att kunna dela på hyran för lokalerna.

Just nu tar vi inte ut några medlemsavgifter och allt finansieras via sponsring och i och med det kommande årsmötet ska vi nog formalisera det hela lite mer och skaffa organisationsnummer, bankgiro och sådant som hör till.

Lämna gärna en kommentar om du har förslag på hur vi ska arrangera detta.

 

Spontant microhack torsdag 30 juli klockan 13.00

Nu är det dags för ett spontant microhack i klassisk stil där vi träffas med våra datorer under några timmar. Har bokat konferensrum på Bodensia mellan 13 och 18.

På agendan står att vi umgås, visar varandra vad vi använder datorerna till och kanske spelar ett spel mot varandra om nu någon lyckas hitta ett som fungerar.

Datum: 15-07-30
Tid: 13.00-18.00
Plats: Bodensia, Boden. Konferensrummet Åkerbäret.

Anmälan via e-post till fredrik punkt gustavsson at jolix punkt se.

 

Protokoll från mötet 14-09-14 angående Arctic Hack 2014

Medlemsmöte angående Arctic Hack 2014

medlemsmote-140914-arctichack

Datum: 2014-09-14
Tid: 13.00-15.00
Plats: Kungsgatan 26B hos pålyset.se
Närvarande: AL, JJ, GN, FG, QS (Fullständiga namn finns i föreningsarkivet)

§1 Mötets öppnande

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

§2 Arctic Hack 2014

Vi hade en diskussion kring hur man arrangerar ett Arctic Hack för målgruppen och som kräver en rimlig organisation som står bakom arrangemanget. Det hela föll ut i ett antal punkter under några rubriker som redovisas i protokollet.

När och var

Tanken är att arrangera hacket i början till mitten av november. Vi siktar på en lokal där det finns möjlighet att ställa upp ett fåtal datorer och där det går att köra ett program med olika aktiviteter under dagen. Möjliga lokaler vi diskuterade var på Folkets Hus eller Skapa.

Vi planerar för ett hack som är en dag på en lördag.

Antal datorplatser blir begränsat och kommer behöva förbokas då vi inte vill behöva göra en allt för stor sak kring nätverk och elström.

 Målgrupp

Vi tänker oss en blandad målgrupp med blandade åldrar. I denna målgrupp ingår då de som vill träffa lite bekanta människor och återupptäcka föreningen och även en ny rekryteringsbas i form av de yngre som ännu har kvar att upptäcka vad man kan göra med sin dator.

 • Tidigare föreningsmedlemmar
 • Gymnasieelever

Aktiviteter

Vi tänker oss att programmet för dagen kommer innehålla inslag för målgruppen och det innefattar både att ha lite roligt och kanske lära sig något nytt.

 • Speltävling på datorer som står uppställda och förberedda på plats, ca 4 stycken. Vi hoppas kunna hitta spel som de tidigare medlemmarna känner igen som Doom eller andra tidsenliga spel.
 • Visning av gamla datorer och hårdvara. (inte nödvändigtvis fungerande även om det vore kul)
 • Tema vad man kan göra med datorn
  • Hur skapar man en app till telefon och padda?
  • Hur skapar man program till datorn och för webben?
  • Datorn när man gör musik.
  • Datorns beståndsdelar – hur en dator fungerar.
  • Operativsystem – vilka finns det och vad passar de till?
 • Kanske möjlighet att få enkla problem fixade (om näringsidkare vill ställa upp här)

Utöver programmet finns ett frivilligt inslag med after-hack där man träffas efteråt för att äta mat på någon av stadens matställen alternativt ordnar med catering till hacket.

Marknadsföring

Arrangemanget ska marknadsföras med affischering i Boden och på skolor kombinerat med marknadsföring på sociala media. Här räknar vi med en blygsam insats i form av marknadsföring och tänkte inte annonsera i tryckt media.

Ekonomi

Då föreningen ännu inte har någon ekonomisk ställning att ta stora utgifter handlar det om en enklare form av arrangemang där huvuddelen av kostnaderna kommer vara kopplade till hyran av lokalen. Förhoppningen är att få någon form av sponsring från intresserade företag och att resten kan backas upp via ett rimligt inträde.

Tidplan

Stoppet för när programmet ska finnas färdigt är den 1:a oktober. Då vet vi om vilken omfattning det får och vilken typ av arbetskraft som krävs för att genomföra arrangemanget. Planeringen fortsätter på det kommande mötet den 8:e oktober.

§3 Nästa möte

Nästa möte blir onsdagen den 8 oktober klockan 20.00. Mötet kommer ske online och eventuellt fysiskt på plats på Kungsgatan 26B om någon vill träffas.

§4 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§5 Mötet avslutades

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

 

 

Fredrik Gustavsson
ordförande

 

Medlemsmöte på valdagen 14-09-14

Dags för medlemsmöte. Vi träffas och diskuterar i vilken form vi kör Arctic Hack i år. Ska försöka ordna med möjlighet att vara med via telefon också.

Vi träffas på Kungsgatan 26B i Boden i min butikslokal för pålyset.se. 

Föranmäl vilka som kommer rent fysiskt så jag kan ordna med fika.

Glöm förresten inte bort att rösta innan du kommer.

Välkommen!

Rapport från medlemsmöte #1

Kallelsen till mötet gick ut på några olika sätt för att vi skulle nå så många som möjligt. Den publicerades som ett inlägg på gruppen på Facebook, som ett evenemang på Facebook, på hemsidan och med länk i nyhetsbrevet. Det blev dessvärre en liten miss med länken i nyhetsbrevet så några hade svårt att komma med i mötet. Sammanslaget blev vi 10 deltagare vilket jag tycker var en fantastiskt bra uppslutning.

Mötet började med en presentationsrunda där deltagarna fick presentera sig med vilka de är och vad de gör nu. Redan här insåg vi att vi hade lite teknikstrul där det krånglade med eko och ljud. Några försök gjordes med video men den fick stängas ner för att prioritera ljudet. Vi använde TeamViewer som har en gratisvariant som fungerar för upp till 20 deltagare. Inför nästa möte ska vi utvärdera GoToMeeting i stället som flera av deltagarna har positiva erfarenheter av.

Under styrelsemötet gick vi igenom dagordningen ganska snabbt. Vi har nu pappren klara för att kunna gå vidare med att skaffa organisationsnummer och ett bankkonto för att hantera medlemsavgifterna. Det är ett krav numera att man har ett organisationsnummer för att kunna göra något alls som förening och vi räknar med några veckors handläggningstid. Nästa styrelsemöte blir ett fysiskt möte den 13:e april klockan 13.00.

Medlemsmötet handlade mycket om frågorna kring vad vi ska göra i föreningen och att försöka locka tidigare medlemmar att återfinna föreningen igen. Det diskuterades olika sätt att nå ut till dessa med både utskick via brev och via sociala media. Ett något större antal medlemmar skulle också ge föreningen lite bättre ekonomiska förutsättningar.

Arctic Hack går under arbetsnamnet “Arctic Hack 2014”. En arbetsgrupp kommer skapas för att planera och genomföra arrangemanget. Tidigare har det diskuterats ett arrangemang med kanske 50 platser och en möjlighet för föreningens medlemmar att ha förtur vid bokning om det skulle bli brist på platser.

Det är också dags att skapa en uppdaterad logotyp för föreningen. Sekreterare Olle Dahlquist fick uppdraget. Önskemålen var igenkänning med gamla men i uppfräschad version. Vi ser med spänning fram emot vad Olle kommit fram till.

Nästa medlemsmöte blir ett virtuellt möte den 27 april 2014 klockan 19.00. Denna gång ska vi försöka använda gotomeeting i stället för TeamViewer alternativt något där det går att ringa in via telefon. Dagens möte innehöll allt för mycket tekniska problem för att vara godkänt.

Vi i styrelsen tackar för den goda uppslutningen och hoppas att vi får igång en löpande kommunikation. Vi är tacksamma om någon vill ställa upp att skriva på hemsidan eller delta i arbetet med att utveckla verksamheten.

Protokollen finns nedan. Här är länkar till materialet från mötet.

Medlemsmöte söndag 16 mars 2014 19.00

Välkommen till medlemsmöte!

Då vi är en datorförening med våra medlemmar spridda runt om i landet (och världen) så kör vi detta medlemsmöte online via programvaran TeamViewer. Alla är välkomna även om du ännu inte blivit medlem.

Datum: 2014-03-16 söndag
Tid: 19.00
Möteslänk: http://go.teamviewer.com/v9/m65276078
Mötesnummer: m65-276-075

Se till att ha ett headset med hörlurar och mikrofon samt gärna en webbkamera när du är med i mötet.

Agenda

 • Presentation av styrelse, budget, verksamhetsplan
 • Status föreningen
 • Bilda arbetsgrupp för Arctic Hack i höst
 • Nästa möte

Du som har Facebook kan anmäla att du kommer på sidan: Medlemsmöte 16 mars

Arctic Hack under 2014

Man kan väl inte starta upp datorförening så här utan att också arrangera ett Arctic Hack under 2014. Frågan till er medlemmar och eventuella ännu icke medlemmar är väl under vilka former man arrangerar ett hack under 2014 och vilken målgruppen för detta ska vara.

Kom nu och bomba med idéer, tankar och givetvis frivilliga. Betänk också att budgeten för detta första hack är lite mer begränsad än under föreningens glansdagar på 90-talet. Här kan det behövas lite sponsorer och donationer beroende på hur stor omfattningen ska vara.

Frågan har ställts på Facebook enligt följande:

1) Ska vi ha ett Hack?
2) Vilken storlek/omfattning/lokal ska vi satsa på?
3) Hjälper DU till?
4) När är det dags?

Skriv gärna en kommentar på sidan så får vi pejla intresset.

PD-biblioteket

Det fanns en tid innan Internet var något som nästan alla hade tillgång till. Vid den tiden var det inte aktuellt att snabbt söka fram ett program och ladda hem det. Istället skickades disketter mellan varandra eller så hälsade man på hemma hos varandra för att kopiera det man ville ha. Public Domain (PD) disketter hade den fördelen att dessa var tillåtna att kopiera och spridas.

Vid hade vid föreningen ett PD bibliotek som bestod i ett växande antal disketter. En Amigadiskett rymde hela 880 kB vilket var lite mer än en PC DOS formatterad diskett som “bara” rymde 720 kB. Att det sedan fanns HD disketter till DOS som rymde 1,44 MB var inget som vi stolta Amigaägare talade högt om 🙂

För att kopiera en diskett behövdes minst 2 diskettstationer. Vi hade en Amiga (Troligen en Amiga 500) med 4 diskettstationer, vilket var det maximala som gick att ha. Detta gjorde att man kunde skapa 3 kopior av originaldisketten vid ett och samma tillfälle. Problemet var dock att ibland fick man ett s.k. “Read/Write” error på kopian, vilket naturligvis inte var så kul att upptäcka i efterhand.

För att minimera risken för detta använde vi oss av ett program som hette Turbo Backup. Jag ska i ärlighetens namn erkänna att någon Turbo avseende kopieringen var det sannerligen inte. En rolig egenskap med programmet var att ju fler diskenheter som man kopierade till vid samma tillfälle, desto längre tid tog programmet på sig att bli klart. Att kopiera en källdiskett med PD program till 3 kopior tog 170 sekunder (2,5 min). Vem vet, kanske var turbon ur funktion vid kopieringen :-). Fördelen var att även om kopieringen tog lång tid, hade man en fungerande kopia om programmet gett ok vid kopieringen. Nackdelen var att om ett spår på en av målenheterna misslyckades med verifieringen avbröts hela kopieringen oavsett om det gått bra för de övriga målenheterna.

En annan rolig detalj med PD Biblioteket var att alla disketterna var gröna till färgen. En 3,5″ diskett var som standard blå, men våra disketter var gröna. Anledningen var att minska risken för stöld, då ingen annan hade gröna disketter. Är dock inte helt säker på detta, men är det fel får någon som minns rätta mig.

Jag var under en tid ansvarig för PD biblioteket och det var en mycket rolig tid. Vi var många som hade ett gemensamt intresse för datorer och Amigan var verkligen en underbart rolig maskin att pyssla med.

Administrationen kring uppstart tar lite tid

Att starta en förening är relativt enkelt egentligen. Det behövs stadgar, ett årsmötesprotokoll och protokoll från det konstituerande styrelsemötet. Därefter ska det bara vara att rulla och komma igång med resten. Så enkelt visar det sig inte vara så därför dröjer det ytterligare något tag innan man kan betala in medlemsavgiften.

Sedan senast har det visat sig vara betydligt mer administration kring att starta upp en förening. Man kan t.ex. inte fungera i denna världen utan att organisationsnummer som man får via Skatteverket efter deras handläggningstid. Därefter är det inte bara att öppna konto i närmaste bank till föreningspris – man ska först förklara vad man ska ha för slags pengar på kontot och hur man får in pengarna som ska in på kontot. Det ska till en intervju med föreningens representant för att ta reda på om det möjligtvis kan föreligga någon penningtvätt eller annan tvivelaktig verksamhet bakom.

All denna administration har gjort att även bankens avgifter för föreningar då skjutit i höjden och det självklara valet av bank visade sig ha avskaffat föreningspaketet och man blir hänvisad in i ett företagspaket som kostar hälften av alla medlemsavgifter. Jag har kollat runt bland de övriga bankerna och det verkar som om det ännu finns en bank som välkomnar föreningar. Det är tacksamt. Det enda problemet verkar vara att de inte vill att vi ska hantera några kontanter alls som förening, men det borde gå att komma runt.

Verksamheten ska inte stå stilla

Nästa möte blir ett medlemsmöte som vi kör online. Detaljerna kommer närmare och vi hoppas att några kommer vilja närvara.

Några andra saker som jag funderat på som skulle kunna vara frågor för föreningen att hjälpa till med är t.ex.

 • Vad kan man göra med datorn bortsett från att surfa på nätet och spela spel?
 • Vilka spel är lämpliga för barn och vilka är mindre lämpliga?
 • Säker säkerhetskopiering. Hur ser man till att semesterbilderna är säkra?

Har du fler förslag? Tveka inte att tipsa. Föreningen är vi ju alla tillsammans.