Rapport från medlemsmöte #1

Kallelsen till mötet gick ut på några olika sätt för att vi skulle nå så många som möjligt. Den publicerades som ett inlägg på gruppen på Facebook, som ett evenemang på Facebook, på hemsidan och med länk i nyhetsbrevet. Det blev dessvärre en liten miss med länken i nyhetsbrevet så några hade svårt att komma med i mötet. Sammanslaget blev vi 10 deltagare vilket jag tycker var en fantastiskt bra uppslutning.

Mötet började med en presentationsrunda där deltagarna fick presentera sig med vilka de är och vad de gör nu. Redan här insåg vi att vi hade lite teknikstrul där det krånglade med eko och ljud. Några försök gjordes med video men den fick stängas ner för att prioritera ljudet. Vi använde TeamViewer som har en gratisvariant som fungerar för upp till 20 deltagare. Inför nästa möte ska vi utvärdera GoToMeeting i stället som flera av deltagarna har positiva erfarenheter av.

Under styrelsemötet gick vi igenom dagordningen ganska snabbt. Vi har nu pappren klara för att kunna gå vidare med att skaffa organisationsnummer och ett bankkonto för att hantera medlemsavgifterna. Det är ett krav numera att man har ett organisationsnummer för att kunna göra något alls som förening och vi räknar med några veckors handläggningstid. Nästa styrelsemöte blir ett fysiskt möte den 13:e april klockan 13.00.

Medlemsmötet handlade mycket om frågorna kring vad vi ska göra i föreningen och att försöka locka tidigare medlemmar att återfinna föreningen igen. Det diskuterades olika sätt att nå ut till dessa med både utskick via brev och via sociala media. Ett något större antal medlemmar skulle också ge föreningen lite bättre ekonomiska förutsättningar.

Arctic Hack går under arbetsnamnet “Arctic Hack 2014”. En arbetsgrupp kommer skapas för att planera och genomföra arrangemanget. Tidigare har det diskuterats ett arrangemang med kanske 50 platser och en möjlighet för föreningens medlemmar att ha förtur vid bokning om det skulle bli brist på platser.

Det är också dags att skapa en uppdaterad logotyp för föreningen. Sekreterare Olle Dahlquist fick uppdraget. Önskemålen var igenkänning med gamla men i uppfräschad version. Vi ser med spänning fram emot vad Olle kommit fram till.

Nästa medlemsmöte blir ett virtuellt möte den 27 april 2014 klockan 19.00. Denna gång ska vi försöka använda gotomeeting i stället för TeamViewer alternativt något där det går att ringa in via telefon. Dagens möte innehöll allt för mycket tekniska problem för att vara godkänt.

Vi i styrelsen tackar för den goda uppslutningen och hoppas att vi får igång en löpande kommunikation. Vi är tacksamma om någon vill ställa upp att skriva på hemsidan eller delta i arbetet med att utveckla verksamheten.

Protokollen finns nedan. Här är länkar till materialet från mötet.

Blev medlem i föreningen först 1990 när vi skaffat den första Amigadatorn. Fick möjligheten att vara med från den första egna lokalen och engagerade sig ordentligt i föreningen och dess styrelsearbete. Agerade sysop på datasystemen som vi använde. Arbetar nu som IT-konsult och har haft enorm nytta av det man lärde sig under sin aktiva tid i föreningen.

Blev medlem i föreningen först 1990 när vi skaffat den första Amigadatorn. Fick möjligheten att vara med från den första egna lokalen och engagerade sig ordentligt i föreningen och dess styrelsearbete. Agerade sysop på datasystemen som vi använde. Arbetar nu som IT-konsult och har haft enorm nytta av det man lärde sig under sin aktiva tid i föreningen.
3 comments
  1. Tack för bra summering av medlemsmötet!

  2. Kul initiativ, jag ska försöka vara med nästa gång.
    Jobbar som IT-konsult i Stockholm (utvecklare .NET).
    /Micke

  3. Gratulerar till återuppståndelsen av Orion!

    Thomas

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *