En datorförening när Internet finns överallt

Internet har blivit en naturlig del av vår vardag och nästan varenda pryl är på det ena eller andra viset uppkopplad mot nätet. Kommunikationen sker trådlöst för det mesta och vi skulle knappast klara oss flera timmar utan att pilla på mobilen eller annan teknisk utrustning. Varför skulle man då vara medlem i en datorförening?

Innan du fortsätter läsa vill jag skriva att detta är mina egna värderingar kring vad jag ser att man kan få ut av en datorförening 2014. Det finns därför fler åsikter och jag välkomnar dessa så vi kan bygga ett Orion 2.0.

Gemenskap med likasinnade

Vi hade rysligt roligt när man var ung och föreningen fick en stor del av dygnets timmar från många av oss. Idag är det många som är i en situation där livspusslet inte ger utrymme för att ägna flera timmar i veckan åt att sitta nere i en föreningslokal. Behovet av att träffa likasinnade finns fortfarande och här tycker jag att man har en god möjlighet att på regelbundna tillfällen träffas rent fysiskt. Genom att inte ha någon föreningslokal begränsar det inte träffar till en fysisk plats och jag ser framför mig att vi träffas där vi är utspridda över landet som t.ex.

– Boden
– Luleå
– Stockholm

Nätverkande

Det finns alla möjliga kompetens-, intresse- och affärsnätverk och jag är säker på att flera av dem som var med under Orions storhetstid under 90-talet byggt upp och deltagit i olika nätverk sedan dess. Det jag ser framför mig är att vi nu har möjlighet att sammanföra dessa nätverk och använda varandra och våra kontakter för att skapa nya möjligheter både på fritiden och i yrkeslivet. Vi kan genom kraften av våra samlade nätverk kanske hjälpa varandra och utöka nätverken med nya kontakter.

Gemensamma projekt

Det är alltid kul att göra något tillsammans och det finns alltid gott om idéer på projekt man kan ägna sig åt. Med vår blandade erfarenhet kan vi säkert hitta några spännande och intressanta projekt att jobba på gemensamt. Det kan vara allt från att dokumentera historien från Orion till att bygga någon form av programvara. Själv tycker jag det är kul att ha några hobbyprojekt att pyssla lite med där man har att göra med andra personer än man jobbar med om dagarna.

Sammanstrålning i “hack”

Jag tänker mig inte ett storskaligt Arctic Hack med hundratals deltagare utan en lite större samling där vi träffas och ger möjlighet för dem som ännu inte hittat gemenskapen också hittar in i föreningen. Ett hack 2014 kan handla om att man hyr en konferenslokal, träffas och får lite tid att prata med varandra, utbyta erfarenheter och kanske se till att ordna med möjligheter till mat. (Inser att detta låter väldigt likt planerna vi hade inför det första AH 1991)

IT-miljö

En datorförening håller givetvis någon form av IT-miljö. Med alla möjligheter som finns idag så behöver det inte vara en egen miljö utan kan mycket väl vara en kombination av några molntjänster som gör att vi smidigt kan dela data med varandra. Den kanske viktigaste komponenten här är en möjlighet att ha möten online och därmed göra verksamheten möjlig på distans.

Mötesplatsen via Facebook, e-post, Instant Messaging, Twitter, Instagram, Skype och alla andra sätt att socialt umgås är något som vi är van att jobba med redan. Många har dock gjort aktiva val att inte finnas med på Facebook och därför vill jag hitta en bra lösning där vi kan hålla kontakten på ett enkelt sätt utan att det för den delen blir något betungande.

Ansträngning

Ta bort det jobbiga – lämna kvar det som är kul och ger något. I en modern förening är tillgången och styrkan medlemmarna och deras erfarenheter och vilja att hålla kontakten det viktigaste för att hålla ihop föreningen. Inga stora krävande arrangemang eller fysiska platser som ska underhållas, det får helt enkelt inte plats i vår vardag.

Blev medlem i föreningen först 1990 när vi skaffat den första Amigadatorn. Fick möjligheten att vara med från den första egna lokalen och engagerade sig ordentligt i föreningen och dess styrelsearbete. Agerade sysop på datasystemen som vi använde. Arbetar nu som IT-konsult och har haft enorm nytta av det man lärde sig under sin aktiva tid i föreningen.

Blev medlem i föreningen först 1990 när vi skaffat den första Amigadatorn. Fick möjligheten att vara med från den första egna lokalen och engagerade sig ordentligt i föreningen och dess styrelsearbete. Agerade sysop på datasystemen som vi använde. Arbetar nu som IT-konsult och har haft enorm nytta av det man lärde sig under sin aktiva tid i föreningen.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *